Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://www.solnafotocenter.se
Företaget heter Solna Fotocenter AB och har adress Råsundavägen 106, 169 50 SOLNA

Vår integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Solna Fotocenter AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till vår webbplats samt våra produkter och tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Solna Fotocenter AB med organisationsnummer 556254-2141 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

 

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Solna Fotocenter AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Solna Fotocenter AB. I sådant fall kommer Solna Fotocenter AB inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till förutom i det fall andra lagar kräver att dessa kvarstår.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Solna Fotocenter AB behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra tjänster till dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Solna Fotocenter AB som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Solna Fotocenter AB kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Solna Fotocenter AB ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Solna Fotocenter AB samlar in och behandlar personuppgifter genom mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Solna Fotocenter AB samlar dessutom icke-personlig information vid besök på sin webbplats. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Solna Fotocenter AB bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

– Fullgöra förpliktelser gentemot kund
– Förbättra kundupplevelsen
– Tillhandahålla god service
– Leverans av beställningar
– Marknadsföring
– Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Solna Fotocenter AB produkter och tjänster
– Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
– Administration och förbättring av webbplatser kopplade till Solna Fotocenter AB.

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Solna Fotocenter AB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Solna Fotocenter AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Solna Fotocenter AB rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Solna Fotocenter AB kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Solna Fotocenter AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Solna Fotocenter AB räkning, exempelvis samarbetspartners, produkt och IT-leverantörer.
Solna Fotocenter AB för över personuppgifter till MailChimp för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av Solna Fotocenter AB webbplatser lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Solna Fotocenter AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Solna Fotocenter AB vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Solna Fotocenter AB säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Solna Fotocenter AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Solna Fotocenter AB är skyldiga att följa Solna Fotocenter AB regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Bildlagring

För att kunna hantera dina bilder och leverera dom till dig lagrar Solna Fotocenter AB dessa digitalt. Det är en fin service att behålla bilderna under så lång tid som möjligt, då finns det en backup om något skulle hända så du förlorar de bilder som blivit levererade. Du kan då även göra efterbeställningar och förstoringar i full kvalité.

Nyttjande av bilder

Om du godkänner att bilderna används för att visa mitt arbete för andra, exempelvis på min webbplats eller för marknadsföring, låter jag dig välja det vid fotograferingstillfället. Du kan alltid ångra ditt medgivande. I framtiden kommer detta godkännande ske med en digital signatur istället. Om du ger ditt medgivande, sparas dina bilder så länge jag har möjlighet, vilket är ett ökat skydd för dig.

Borttagning av bilder

Bilder där du inte gett ditt samtycke till nyttjande av Solna Fotocenter AB för exempelvis webbsidan, annonsering, kastas efter en tid. Bilderna behöver dock lagras i en tid för eventuella reklamationer, extrabeställningar eller omleveranser.

Cookies

Solna Fotocenter AB använder sig av så kallade cookies på sin webbplats. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på solnafotocenter.se för att kunnna:

– Se information som besöksstatistik
– Se vilka operativsystem som används
– Se vilka webbläsare som används
– Se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av solnafotocenter.se som avsett.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Solna Fotocenter AB få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Solna Fotocenter AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Solna Fotocenter AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till Solna Fotocenter AB